Informació del departament

Director

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Àrea de Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx: 3.13 - Escola Politècnica Superior - Campus Cappont
Telèfon: +34 973 70 27 33
Correu electrònic: roig@diei.udl.cat

Secretaria acadèmica

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA
Àrea de Coneixement: Tecnologia Electrònica
Despatx: 2.18 - Escola Politècnica Superior - Campus Cappont
Telèfon: +34 973 70 27 25
Correu electrònic: garriga@diei.udl.cat

Personal administratiu

Nom: Espunyes Marsol, Montse
Categoria: PAS
Despatx: 2.22 - Escola Politècnica Superior - Campus Cappont
Telèfon: +34 973 70 27 03
Correu electrònic: secretaria@diei.udl.cat