Informació professor

Categoria: PROFESSOR AGREGAT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx: Campus Igualada
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web: