Informació professor

Categoria: CATEDRÀTIC CONTRACTAT
Area Coneixement: Màquines i Motors Tèrmics
Despatx: Campus Cappont - Escola Politècnica Superior - CREA - Despatx 0.33
Telèfon: +34 973 003576
Pàgina web: www.grea.udl.cat