Informació professor

Categoria: BECARI PREDOCTORAL ASSIMILAT/HOMOLOGAT (SC)
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web: