Informació professor

Categoria: PROFESSOR AGREGAT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx: S3/14 (EPS)
Telèfon: +973 702731
Pàgina web: