Informació professor

Categoria: PROFESSOR AGREGAT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx: CAPPONT - EPS - Despatx 3.17
Telèfon: +34 973 702729
Pàgina web: http://gcd.udl.cat