Informació professor

Categoria: PROFESSOR AGREGAT
Area Coneixement: Màquines i Motors Tèrmics
Despatx: CREA 1.01
Telèfon: 973 00 3705
Pàgina web: http://