Informació professor

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Area Coneixement: Tecnologia Electrònica
Despatx: Campus Cappont- Escola Politecnica Superior - Despatx 2.12
Telèfon: +34 973 702724
Pàgina web: http://robotica.udl.cat