Informació professor

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA
Area Coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
Despatx: Despatx 3.20 (EPS)
Telèfon: +34 973 702737
Pàgina web: http://griho.udl.cat/about/members/sendin-montserrat.html