Informació professor

Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 938035300
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 609680918
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Mecànica
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: BECARI PREDOCTORAL UDL
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: COL·LABORADOR PERMANENT
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web:
Categoria: PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO
Area Coneixement: Enginyeria Química
Despatx:
Telèfon: +34 973
Pàgina web: