Home

Pàgina web del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida.

Informació disponible:
  • Departament: dades de contacte del director del departament, la secretària del departament i el personal administratiu.
  • Professorat: informació sobre el professorat del departament.
  • Docència: plans d'estudi i assignatures vinculades a professors del departament.
  • Publicacions: articles, llibres, tesis, patents i contribucions a congressos per part dels investigadors del departament.